Nova spletna aplikacija "MOJ POKOJNINSKI RAČUN"

Aplikacija za boljši pregled nad pokojninskim varčevanjem in upravljanje z njim

Predstavljamo vam našo novo spletno aplikacijo »MOJ POKOJNINSKI RAČUN«, ki omogoča varen in učinkovit dostop do podatkov o vašem dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Aplikacija »MOJ POKOJNINSKI RAČUN« vam omogoča hitro in varno dostopanje do podatkov o vplačanih premijah v dodatno pokojninsko zavarovanje, spremljanje stanja na pokojninski zavarovalni polici, pošiljanje svojih sporočil ter prejemanje sporočil in obvestil s strani upravljavca pokojninskega računa ter varno in hitro odlaganje datotek s podatki o vplačanih premijah.

 

Več informacij o naši novi aplikaciji, postopku prijave in njeni uporabi, je dostopnih TUKAJ.