MESEC ROŽNATE PENTLJE IN BOJA PROTI RAKU DOJK

Rak dojk ni le težava starejših žensk, saj lahko za njim zbolijo tudi mlajše in celo moški.

Rožnati oktober je mesec boja proti raku dojk, najpogostejšem malignem obolenju žensk v razvitem svetu. V Sloveniji za rakom dojke letno zboli okoli 1.300 žensk in 10 moških, po napovedih pa naj bi v prihodnosti zbolela že vsaka osma ženska. Z zgodnjim odkrivanjem manjših tumorjev in s kakovostnim zdravljenjem pa že danes dosegamo visoko stopnjo ozdravljivosti. 

V oktobru po vsem svetu potekajo akcije osveščanja, katerih namen je opozoriti na: raka dojk, pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja ter vsem tistim, ki so za rakom na dojki že zboleli, ponuditi podporo. Podatki kažejo, da je rak na dojkah ozdravljiv - če ga le odkrijemo dovolj zgodaj ter zagotovimo takojšnje in učinkovito zdravljenje. 

Pomembna je preventiva

Z obolenjem za rakom dojk je povezanih več dejavnikov: demografski (spol, starost, zemljepisna lega), reproduktivni (zgodnja prva menstruacija, pozna menopavza, rodnost –  starost več kot 30 let ob prvem porodu, majhno število otrok in zgodnja opustitev dojenja), hormonski (oralna kontracepcija v obdobju jemanja in hormonsko nadomestno zdravljenje), nezdrav življenjski slog (alkohol, neuravnotežena prehrana, debelost, telesna neaktivnost) in ostali dejavniki tveganja (poprejšnji rak dojk, rak dojk v družini, …). Že z zmanjšanjem izpostavljenosti tem dejavnikom lahko naredimo veliko. Prav tako z zgodnjim prepoznavanjem sprememb v telesu in zgodnjim odkritjem bolezni.

Zgodnje odkrivanje 

Najbolj tvegana leta za nastanek raka dojk so med 50. in 70. letom. V Sloveniji je zato ženskam po 50. letu starosti omogočeno sodelovanje v programu DORA. Za ženske z višjimi dejavniki tveganja pa se priporoča izvedba preventivnih pregledov že pred tem – med 40. in 49. letom. 

Kakovostno zdravljenje

Nove metode zdravljenja pomembno izboljšajo uspešnost ozdravitve. Danes v Sloveniji kar 65 % bolnic in bolnikov z rakom dojk uspešno preživi pet let, brez da bi prišlo do ponovitve bolezni. To petletno dobo lahko skoraj enačimo z ozdravitvijo. Pri tem imate pomembno vlogo tudi vi sami! 

Zato – poslušajte in opazujte svoje telo – prav vi sami ste prvi branik v boju proti raku na dojki!