Pogodba o pripojitvi, sklenjena z Generali d.d. / Sklic skupščine delničarjev

28. 5. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da je dne 28. 5. 2019 sklenila Pogodbo o pripojitvi z družbo GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Slovenija, s sedežem v Ljubljani in poslovni naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5186684000.
Po pridobitvi vseh regulatornih in korporativnih dovoljenj in soglasij, vključno z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor, bo pogodba učinkovala na način, da bo GENERALI Zavarovalnica d.d. (prevzemna družba), skladno z zakonom postala univerzalni pravni naslednik družbe Adriatic Slovenica d.d. in s tem prevzemnik vseh njenih pravic in obveznosti, do česar pride z dnem vpisa združitve v sodni register.

Veljavnost pogodbe je vezana na soglasje skupščine delničarjev obeh v združitvi udeleženih družb, in je zato sklicana 58. skupščina delničarjev Adriatica Slovenice d.d., ki bo potekala dne 30. 5. 2019 ob 13h v prostorih notarja Uroša Kosa v Ljubljani. Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.

Merger agreement with Generali d.d. / Notice of General Shareholders' Meeting

28/05/2019
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, ("Company"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company has entered into a Merger by Acquisition Agreement with GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Slovenia, with registered office in Ljubljana and business address at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, registration number 5186684000.
 
Upon obtaining all necessary regulatory approvals, including from the Slovenian Insurance Supervision Agency, and corporate authorisations, this will result in the GENERALI Zavarovalnica d.d. (the Acquiring Company) being the successor entity of the merger, with all liabilities, rights and obligations of the Company being assumed by GENERALI Zavarovalnica d.d. by operation of law, with entry of the merger into the Slovenian court register. 
 
The Agreement shall be effective as of its approval by the general meeting of the Acquiring company and approval by the general meeting of the of the Acquired company.
 
The Company therefore announces, that the 58th General Shareholders's Meeting of Adriatic Slovenica d.d. will be held at the offices of notary Uroš Kos in Ljubljana, Slovenia, on 30 May 2019 at 1 PM. The Notice of the General Shareholders' Meeting is available to view via the following link.