Odstop člana uprave Jureta Kvaternika

31. 7. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Jure Kvaternik z 31. 7. 2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe.  

Na podlagi navedenega upravo s 1. 8. 2019 sestavljata Gabrijel Škof kot predsednik uprave in Matija Šenk kot član uprave.

Predmetna informacija je z 31. 7. 2019 objavljena tudi na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/  

Resignation of board member Jure Kvaternik

31/07/2019

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., with its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mr. Jure Kvaternik resigned from his position as a member of the Adriatic Slovenica's Management Board with effect from 31 July 2019.
 
Following the above resignation the structure of the Management Board from 1 August 2019 on is as follows: Mr. Gabrijel Škof as the Chairman of the Management Board and Mr. Matija Šenk as the Member of the Management Board.
 
As of 31 July 2019, this notice is published on the Irish Stock Exchange website at www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/