Obvestilo o spremembi pomembnega deleža v Adriaticu Slovenici d.d.

30. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 29. 5. 2018 prejela naslednji obvestili:  
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Assicurazioni Generali S.p.A.
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Generali CEE Holding B.V. 

Notice of change in major holdings in Adriatic Slovenica d.d.

30/05/2018
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia , the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that on 29 May 2018 it has received following notifications:
 
- »Notification of major holdings« (standard ESMA form) by Assicurazioni Generali S.p.A., and
- »Notification of major holdings« (standard ESMA form) by Generali CEE Holding B.V.