Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi ter Obvestilo o spremembi pomembnega deleža na podlagi 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov

29. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 25. 5. 2018 od glavnega delničarja KD Group d.d. prejela:  
 
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (P-DEL)« v skladu z 118. členom in v povezavi z 117. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, in 
- »Obvestilo za sporočanje in javno razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge in oseb, ki so tesno povezane z njimi« v skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga (št. 596/2014).
 
 

Notification on important change of shares and notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

29/05/2018
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia , the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that on 25 May 2018 it has received following notifications from its sole shareholder KD Group d.d.:
 
- »Notification on important change of shares (P-DEL)«, based on articles 117 and 118 of the Slovenian Act on financial instruments market (Zakon o trgu finančnih instrumentov), and  
 
- »Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them«, based on article 19 of Market abuse regulation (EU 596/2014).