Obvestilo

24. 5. 2018
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 23. 5. 2018 prejela obvestilo, da je edini delničar KD Group d.d. z družbo Generali CEE Holding, B.V. sklenil pogodbo o prodaji 100 % deleža v družbi Adriatic Slovenica.
 
 
To obvestilo bo 24. 5. 2018 objavljeno na spletni strani Irske borze www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/.

Notice

24/05/2018
 
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., with its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that on 23 May 2018 it received a notification that its sole shareholder KD Group d.d. entered into a contract with Generali CEE Holding, B.V. to sell 100% shares of Adriatic Slovenica.
 
This notice is published on the Irish Stock Exchange website at www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/.