Obvestilo

22. 8. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, ("AS"),izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so zaradi imenovanja predsednika uprave Gabrijela Škofa v upravo družbe Slovenski državni holding d.d., med predsednikom uprave in nadzornim svetom AS stekli razgovori o dogovornem predčasnem prenehanju funkcije v AS.
Predmetna informacija je z 22.8.2019 objavljena tudi na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/  
 
Adriatic Slovenica d.d.

Announcements

22/08/2019

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., with its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due in 2026, ISIN: XS1420371228, hereby announces that Mr. Gabrijel Škof, Chairman of the Board, has been appointed as a Chairman of the Management Board in the company SDH d.d. Therefore, the Supervisory Board and Mr. Škof have entered into discussions on the early termination of office in Adriatic Slovenica.

As of 22 August 2019, this notice is published on the Irish Stock Exchange website at www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/