Letno poročilo za 2018 / Sklic skupščine delničarjev

9. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno.
 
Letno poročilo za leto 2018 je na voljo >>
 
 
Adriatic Slovenica hkrati sporoča, da je sklicana skupščina delničarjev.
Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.
 
Družba bo 57. skupščino delničarjev izvedla v sredo, 24. 4. 2019 ob 10. uri v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana

2018 Annual report / Notice of General Shareholders' Meetin

09/04/2019

Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., an insurance company having its registered office at Ljubljanska cesta 3a, Koper, Republic of Slovenia, ("Adriatic Slovenica"), the issuer of Subordinated Notes due 2026, ISIN: XS1420371228, announces that the Company's 2018 audited Annual Report and Accounts, audited Consolidated Annual Report and Accounts have been made available today.  
The Annual Report for the year ended 31 December 2018 is available to view via the following link.

Adriatic Slovenica also annnounces, that the Notice of the General Shareholders' Meeting has been made available to shareholders.  

The notice is available to view via the following link.

The Company's 57th General Shareholders's Meeting will be held at the offices of Notary Bojan Podgoršek, Dalmatinova 2, Ljubljana,Slovenia, on 24. April 2019 at 10 AM.