Vodstvo zavarovalnice

Vanja Hrovat, predsednica uprave

Mitja Feri, član uprave

Mitja Feri, rojen leta 1972, je diplomiral iz aktuarskih in statističnih ved v Trstu. Leta 1998 se je zaposlil na sedežu Skupine Generali v Italiji kot aktuar. Od leta 2006 do 2009 je delal za zavarovalnico La Caja Argentina (Skupina Generali) v oddelku avtomobilskih zavarovanj in kot svetovalec za latinsko-ameriške zavarovalnice Skupine Generali. Od leta 2009 je na sedežu Skupine Generali sodeloval pri razvoju notranjega modela solventnosti Skupine. Od leta 2013 je zaposlen kot svetovalec uprave GENERALI d.d. Avgusta 2015 je postal direktor sektorja za upravljanje s tveganji. Konec junija 2016 je bil imenovan za člana uprave.