Ključni podatki o Generali Slovenija

* seštevek Adriatica Slovenice in Generali zavarovalnice za leto 2018

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju

V okviru ureditve direktive Solventnost II so zavarovalnice in pozavarovalnice predmet širšega pregleda kapitalskih zahtev, ki so namenjene podrobnejšemu razkritju finančnega položaja, poslovnega profila in strategije upravljanja s tveganji družbe. 

Eden od dokumentov, pripravljen na letnem nivoju, je Poročilo o solventnosti in finančnem položaju (angl. Solvency and financial condition report - "SFCR").
SFCR 2016
SFCR 2017
SFCR 2018

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju - Adriatic Slovenica

SFCR 2016
SFCR 2017
SFCR 2018