GENERALI d.d.

Smo največja tuja zavarovalnica v Sloveniji, z močnim zaledjem in podporo ene izmed vodilnih mednarodnih zavarovalniških skupin Generali Group, na evropskem in globalnem trgu, z več kot 185-letno tradicijo. V Sloveniji smo prisotni od leta 1996 in zaposlujemo več kot 650 zavarovalniških strokovnjakov. Zaupa nam več kot 660.000 zavarovancev, ki imajo pod našim okriljem sklenjenih več kot 1.000.000 zavarovalnih polic. Smo prepoznavna in všečna zavarovalnica z največjim deležem najbolj zadovoljnih zavarovancev*.

* Vir: Neodvisna raziskava GfK, Zavarovalniški monitor 2019

Ponudba inovativnih in kakovostnih zavarovanj nas uvršča med največje in najboljše zavarovalnice v Sloveniji. 

Nudimo širok spekter zavarovanj:
avtomobilska zavarovanja, nezgodna zavarovanja, zavarovanje doma, zavarovanje odgovornosti, zavarovanja na poovanjih, življenjska in naložbena zavarovanja, pokojninska zavarovanja, zavarovanja za pravne osebe (transportna zavarovanja, montažna zavarovanja, gradbena zavarovanja, industrijska zavarovanja, odgovornostna zavarovanja)


Naša strategija ima preprosto filozofijo »Enostavneje, pametneje in hitreje«, saj za stranke želimo postati prva izbira. Zato nudimo hitro in preprosto obravnavo. Stremimo k delovanju, pri katerem se osredotočamo na bistvo našega dela – zadovoljne in najbolj učinkovito zavarovane stranke, glede na njihove potrebe in želje. Naši zavarovanci vedno izbirajo med varnimi zavarovanji, ki so uveljavljena v svetu, a hkrati prilagojena slovenskemu trgu.
Ponosni smo, da k družbeno odgovornim projektom pristopamo dolgoročno. Ker menimo, da smo kot uspešno podjetje dolžni vračati v okolje, kjer ustvarjamo, ter pomagati človeku v stiski, našo družbeno odgovorno zavezo udejanjamo dnevno.

Naše prednosti

Smo član ugledne in mednarodno priznane skupine Generali Group, ki jo sestavlja več kot 500 družb v več kot 60 državah sveta, kjer več kot 78.000 zaposlenih skrbi za kar 72 milijonov strank. Kot član te skupine imamo veliko različnih znanj ter bogate, več kot 180 letne izkušnje. Poznavanje svetovnih trendov nam omogoča oblikovanje kakovostnih ter inovativnih in cenovno dostopnih zavarovanj – avtomobilskih, življenjskih, premoženjskih, nezgodnih in pokojninskih. Pri tem nas poslovna strategija osredotoča na potrebe in želje vsakega posameznega zavarovanca, ki mu lahko ponudimo ugodna in donosna razmerja.  
Z razvejanim poslovanjem na številnih trgih po svetu in njihovim dobrim poznavanjem, smo odličen partner ne le posamezniku in podjetjem, temveč tudi slovenskemu izvoznemu gospodarstvu.

Naša zgodovina

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana je na slovenskem trgu prisotna od leta 1996.
Sprva ste nas poznali pod imenom Generali-SKB zavarovalnica oziroma Ljubljanska zavarovalnica, do današnjega poimenovanja pa je prišlo leta 2001, ko je dunajska zavarovalnica Generali postala naša 100 % lastnica. Leta 2008 smo postali član Generali CEE Holdinga. Že vse od leta 2006 pa smo po tržnem deležu največja tuja zavarovalnica v Sloveniji.

V vsem tem času sta nas zaznamovali tržna rast in širitev poslovanja. Tako smo danes trdno zasidrani med največjimi in najboljšimi zavarovalničarji v Sloveniji. Naše poslovanje je že od nekdaj zasnovano na inovativni strategiji cenovne in produktne diferenciacije. Tako smo slovenskemu trgu na primer leta 2006 kot prvi ponudili inovativno prodajno pot Halo polica in posebno ponudbo za izkušene voznike. Leta 2009 smo postali prvi in do danes edini v Sloveniji, ki zavarovancem vrnemo 10 % kasko premije avtomobilskega zavarovanja, varnim voznikom brezplačno zamrznemo tudi bonus.

V ponos in veselje nam je, da v naši ponudbi vsak trenutek lahko najdete zanimive zavarovalne produkte, ki zapolnjujejo tržne niše in ustrezajo potrebam, željam in pričakovanjem naših strank.

Naš logo

1833

Približno leto po ustanovitvi,  Assicurazioni Generali Austro-Italiche dobi dovoljenje, da na svojih dokumentih uporablja podobo dvoglavega orla, simbola Habsburžanov.       

1848

Po vstaji, ki je privedla do ustanovitve Beneške republike, je družba iz svojega do tedaj uradnega naziva umaknila pridevnik »Avstro-italiche« ter za svoje delovanje na italijanskem polotoku sprejela nov simbol – leva Sv. Marka.   

1881

V svojem jubilejnem letu se družba odloči za poenotenje svoje blagovne znamke – kot simbol sprejmejo leva, katerega glava je obrnjena v desno in ga uporablja do začetka 20. stoletja, ko sprejmejo klasično predstavitev – leva, katerega glava je obrnjena v levo.   

1971

S spremembami v strategiji trženja tradicionalna podoba leva Sv. Marka ni več primerna za takratni okus in ne zadovolji potreb modernih oblik izražanja. Posledično blagovno znamko podvržejo korenitemu preoblikovanju ter dodajo logotip Generalija.  

1978

Želje in potrebe po bolj homogeni podobi subjektov, ki delujejo na različnih trgih, vodijo k oblikovanju skupne blagovne znamke, inštrumenta, ki postopoma postane  zelo pomemben dokument matične družbe.   

1990

V devetdesetih letih se je blagovno znamko še dodatno vizualno izpopolnilo z namenom povečevanja prepoznavnosti.

2014

 
  

Prepoznaven Generalijev lev, krilati lev Sv. Marka, je dobil bolj sodobno in dinamično, predvsem pa enotnejšo podobo, ki bo utrdila prepoznavnost Skupine po vsem svetu.