Naše odgovornosti

Sledimo cilju ustvarjanja vrednosti, ne samo v ekonomskem, temveč tudi v družbenem in okoljskem smislu: zavezani smo zagotavljanju dobrih finančnih rezultatov na dolgi rok in spreminjanju družbe, v kateri poslujemo, na bolje.

Želimo pomagali izboljšati življenja ljudi, predvsem s pomočjo visoko kakovostnih produktov in storitev, ki izpolnjujejo potrebe naših strank po zaščiti. Prav tako menimo, da smo del okolja, v katerem poslujemo, in si prizadevamo temu okolju nuditi pomoč, tako da podpiramo različne projekte. Prepričani smo, da naš uspeh temelji predvsem na kakovostnem delu naših zaposlenih. Usmerjeni smo v izboljšanje socialnega dialoga. ki prispeva k ozaveščenosti zaposlenih o poslovnem razvoj.

V zvezi s tem, in na evropski ravni, je Skupina v skladu z določeno Evropsko direktivo leta 1997 ustanovila primerno prizorišče za izboljšanje socialnega dialoga z Evropskim svetom delavcev. Poleg tega smo leta 2006 sprejeli Evropsko socialno listino, ki obravnava nekatera načela in cilje, katerih namen je utrditev in spodbujanje medsebojnega zaupanja med vodstvom in zaposlenimi ter pozitivnega delovnega okolja, ki temelji na spoštovanju pravic delavcev.

Naša strategija korporativne odgovornosti temelji na poslovnih prednostnih nalogah Skupine in načelih, določenih v našem Kodeksu ravnanja. Strategija upošteva tudi potrebe in pričakovanja naših ključnih deležnikov, ki igrajo pomembno vlogo pri uspehu Skupine. Naša strategija je opisana v Listini zavez k trajnosti. Ta dokument je ključnega pomena za upravljanje ključnih družbenih in okoljskih zadev in zadev upravljanja. Prav tako opredeljuje področja delovanja, na katera se nameravamo osredotočiti v prihodnjih letih, da bi nam pomagali doseči naše cilje poslovanja in ustvariti vrednosti za naše deležnike.
Da bi opredelili prednostne naloge naše strategije korporativne odgovornost in določili vsebino Trajnostnega poročila smo v skladu s Smernicami poročanja GRI-G4 izvedli formalno analizo pomembnosti. Kot del naše zaveze družbeni odgovornosti, smo podpisniki naslednjih pobud Združenih narodov: Globalni dogovor, Načela odgovornega investiranja (PRI) in Načela trajnostnega zavarovanja (PSI).

Več o korporativni odgovornosti

Centralna nabava

Cilj Skupine Generali je delati z dobavitelji in zunanjimi strankami, ki delijo vrednote in filozofijo Skupine Generali ter so predani spodbujanju spoštovanja globalnega okolja, človekovih in delavskih pravic, kakovosti in vseh dejavnikov, ki prispevajo k dobrobiti družbe.

Vsi dobavitelji, ki želite stopiti neposredno v stik z nabavnim oddelkom Skupine, lahko to storite preko naslednje povezave.