Generali Group

Družba Generali je pomemben igralec v svetovnem zavarovalništvu. Naše stranke postavljamo v središče našega poslovanja tako, da nudimo enostavnejše, pametnejše rešitve, zaradi česar je naše distribucijsko omrežje učinkovitejše s širšo paleto storitev in naša družba postaja še bolj agilna, prilagodljiva in inovacijam prijazna. Več kot skoraj 200 let smo gradili večnacionalno Skupino, ki je s 450 podjetji in skoraj 80.000 zaposlenimi prisotna v več kot 60 državah.
V zadnjih letih smo izvedli obsežno strateško reorganizacijo, ki nam je omogočila, da smo se osredotočili na našo osnovno dejavnost, večjo disciplino pri upravljanju naših sredstev in enostavnejšo, bolj transparentno upravljanje. Ta proces nas je vodil v novo fazo, ki temelji na bolj učinkovitih poslovnih modelih, inovativnih poslovnih strategijah in močnejši, bolj globalni blagovni znamki. Naše odločitve o naložbah temeljijo na naši zavezi okoljski in socialni trajnosti.

Globalna prisotnost

Že od samega začetka nas je naše močno mednarodno poslanstvo ločilo od drugih in je ena naših največjih prednosti. Naša geografska diverzifikacija je uravnotežena med razvitimi državami, kot so Italija, Nemčija in Francija, trgi z možnostmi visoke rasti (vzhodna Evropa), in državami v vzponu v Aziji in Latinski Ameriki.

Več o državah v katerih posluje Skupina Generali - World Map

Več o Skupini Generali

Ključni dokumenti