Generali Group

Družba Generali je pomemben igralec v svetovnem zavarovalništvu. Naše stranke postavljamo v središče našega poslovanja tako, da nudimo enostavnejše, pametnejše rešitve, zaradi česar je naše distribucijsko omrežje učinkovitejše s širšo paleto storitev in naša družba postaja še bolj agilna, prilagodljiva in inovacijam prijazna. Več kot skoraj 200 let smo gradili večnacionalno Skupino, ki je s 450 podjetji in skoraj 80.000 zaposlenimi prisotna v več kot 60 državah.
V zadnjih letih smo izvedli obsežno strateško reorganizacijo, ki nam je omogočila, da smo se osredotočili na našo osnovno dejavnost, večjo disciplino pri upravljanju naših sredstev in enostavnejšo, bolj transparentno upravljanje. Ta proces nas je vodil v novo fazo, ki temelji na bolj učinkovitih poslovnih modelih, inovativnih poslovnih strategijah in močnejši, bolj globalni blagovni znamki. Naše odločitve o naložbah temeljijo na naši zavezi okoljski in socialni trajnosti.

Globalna prisotnost

Že od samega začetka nas je naše močno mednarodno poslanstvo ločilo od drugih in je ena naših največjih prednosti. Naša geografska diverzifikacija je uravnotežena med razvitimi državami, kot so Italija, Nemčija in Francija, trgi z možnostmi visoke rasti (vzhodna Evropa), in državami v vzponu v Aziji in Latinski Ameriki.

Generali Global Corporate & Commercial  (GC&C) division offers complete insurance solutions and services to businesses and brokers in 160+ countries around the world, with a total premium income of €2 billion in 2016.

With offices in Europe, Asia and the Americas, the division’s global network of over 1,000 dedicated professionals and 100+ risk control engineers speaks your language and partners with your company, using Generali’s global experience, local knowledge and sector insights to provide integrated and custom-tailored insurance solutions in property, casualty, engineering, marine, aviation and specialty risks. Multinational Programs, Claims and Loss Prevention teams work alongside you and your business to make sure you have the answers you need, when you need them.

Več o državah v katerih posluje Skupina Generali - World Map

Več o Skupini Generali

Ključni dokumenti