Odgovornost do zaposlenih

 

Generali in polni certifikat Družini prijazno podjetje

Zavedamo se, da je za pozitivne dosežke in rast podjetja ključno zadovoljstvo sodelavcev. K temu pomembno prispeva ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, ki je ena izmed poglavitnih vrednot certifikata Družini prijazno podjetje.  
Motivirani in zadovoljni sodelavci so bistvo našega uspeha, zato smo se že leta 2011 vključili v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje. S prejemom osnovnega certifikata smo se decembra 2011 zavezali, da bomo vrednote družini prijaznega podjetja razvijali in negovali tudi v prihodnje. V ta namen smo v obdobju treh let uvedli 15 ukrepov, v letu 2015 dodali še 3 nove ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja in prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje. S tem dokazujemo, da uspešna kariera v zavarovalnici Generali ne predstavlja ovire za kakovostno družinsko življenje. Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje predstavlja zavezo za naše delo v bodoče in ne pomeni zgolj izpolnjevanja ukrepov. Je del naše odgovornosti do sodelavcev, naših vrednot in naše organizacijske klime.  

Športno društvo Generali in »Sadje za zdravje«

Pri nas med drugim veliko pozornost namenjamo tudi zdravju in dobremu počutju zaposlenih. Ker ti predstavljajo bistvo naše družbe, veliko aktivnosti izvajamo tudi na področju varnosti in zdravja pri delu. Za naše splošno dobro počutje dodatno skrbijo športne aktivnosti, ki jih organizira naše športno društvo, ter vitamini in minerali v obliki jabolk in hrušk iz vitaminskega kotička »Sadje za zdravje«.