Navdihuje nas kultura trajnostnih inovacij.
Želimo ustvarjati boljši svet.  
Dolgoročno, kot pravi vseživljenjski partner.

Srečno, zdravo in varno 2023!

 

Ilustracija Elene Xausa »Innovation for humanity« je eno od umetniških del, ki so nastala v projektu This is Tomorrow. Projekt obnavlja zgodovinsko sodelovanje Generalija s priznanimi ilustratorji in na inovativen način postavlja vzporednice med deli velikih umetnikov iz preteklosti z deli sodobnih umetnikov, ki se s svojo ustvarjalnostjo posvečajo ključnim temam in vrednotam Skupine Generali. Umetniška dela pripovedujejo o prihodnosti, ki je rojena v sedanjosti in se razvija iz korenin Skupine Generali.