UPORABNI DOKUMENTI

Obrazci in dokumenti vezani na pokojninsko zavarovanje LEON 2:  

Pravila upravljanja KPS LEON 2  

Izjava o naložbeni politiki za podsklad - LEON zajamčeni

Izjava o naložbeni politiki za podsklad - LEON preudarni

Izjava o naložbeni politiki za podsklad - LEON dinamični

Pokojninski načrt LEON 2I 

Pokojninski načrt LEON 2K  

Letno poročilo za leto 2015

Povzetek letnega poročila Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada LEON 2 za leto 2015

Pokojninski načrt za izplačevanje rente

Zakonsko pomembne informacije za člane KPS Leon 2

Ostali dokumenti