Zavarovalni pogoji

Za zavarovanje veljajo:

Zavarovalni pogoji so na voljo v vseh poslovalnicah GENERALI d.d., pri zastopnikih ter na vseh sklepalnih mestih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

Dodatna obvestila

  • Za zavarovalno pogodbo velja slovensko pravo, predvsem XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika.
  • Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
  • Zavarovalec je po vložitvi pisne ponudbe vezan na ponudbo 8 dni od dneva, ko je ponudba prispela v zavarovalnico oz. če je potreben zdravniški pregled pa 30 dni od dneva prispetja ponudbe v zavarovalnico; v kolikor zavarovalnica v tem roku ponudbe za zavarovanje, ki ne odstopa od pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, ne zavrne, velja, da je ponudba sprejeta in pogodba sklenjena z dnem prispetja v zavarovalnico.
  • Zavarovalec ima pravico, da v roku 30 dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe le-to odpove, ne da navede razlog za svojo odločitev; zavarovalnica ima pravico za ta čas obračunati premijo za kritje rizika smrti.
  • Življenjska zavarovanja, sklenjena na dobo 10 let in več, so v skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov oproščena plačila davka od prometa zavarovalnih poslov.

Postopek v primeru spora: V skladu z internim pravilnikom zavarovalnice se lahko na njen naslov v primeru nesporazuma ali spora v zvezi z zavarovalno pogodbo in postopki zavarovalnice vloži pritožbo. Izvensodno reševanje sporov je organizirano pri Slovenskem zavarovalnem združenju G.I.Z., Železna cesta 14, Ljubljana, kjer deluje varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu ter mediacijski center. Za morebitne sodne spore je pristojno stvarno pristojno sodišce v Ljubljani.