Značilnosti sklada

Sklad GaranT 5 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente. 


Donos sklada GaranT 5 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 5.    

Garancija

Sklad GaranT 5 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

*Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

 

Podatki o skladu na dan 30.04.2016

Aktualna vrednost garancije

106,6140 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.04.2016)

105,9310 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

51,15

ISIN koda

LU0499461126

Ustanovitev sklada

01.10.2010

Naslednji datum garancije

30.09.2020

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljavec

Generali Investments Luxembourg S.A.

 

Razvoj sklada na dan 03.07.2015

v tekočem letu-0,42 %

v 1 letu

-0,74 %

v 3 letu+5,14 %
v 5 letu+3,55%

od ustanovitve (01.10.2010)

+3,65 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov.

 

10 največjih naložb sklada na dan 31.05.2015

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 0.0% 31-dec-2015   Državne obveznice22,42%BBB
Government Of Italy 3.0% 01-nov-2015    
Državne obveznice15,82%BBB
Government Of Italy 3,75% 01-aug-2015  
Državne obveznice14,89%BBB
Government Of Italy 2.75% 01-dec-2015  Državne obveznice14,02%BBB
Government Of Italy 4.75% 15-sep-2016  Državne obveznice9,39%BBB
Government Of Italy 3.0% 15-jun-2015   Državne obveznice6,92%BBB
Government Of Italy 0.0% 29-apr-2016  
Državne obveznice6,82%BBB
Government Of Italy 0.0% 30-jun-2015  Državne obveznice5,85%BBB
Government Of Italy 4.5% 15-jul-2015 
Državne obveznice1,99%BBB

 

Kronološki razvoj sklada

 

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Nizko tveganje

 

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

 

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

 

Domača stran

Generali Investments 

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GarantT 2 , GaranT, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.  

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 5 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments.

09.05.2016, Vir: Generali Investments

Vprašajte nas in naš strokovnjak vam bo odgovoril

Domska asistenca