Značilnosti sklada

Sklad GaranT 2 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente.

Donos sklada GaranT 2 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 2.

Garancija

Sklad GaranT 2 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

* Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

 

Podatki o skladu na dan 30.04.2016

Aktualna vrednost garancije

111,198 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.04.2016)

110,4160 EUR

Premoženje sklada v mio.EUR

91,05

ISIN koda

LU0298381780

Ustanovitev sklada

01.10.2007

Naslednji datum garancije

29.09.2017

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljavec

Generali Investments Luxembourg S.A.

 

Razvoj sklada na dan 03.07.2015

v tekočem letu-0,26 %

v 1 letu

+0,29 %

v 3 letih+8,93 %
v 5 letih+10,16 %

od ustanovitve (01.10.2006)

+10,25 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

 

10 največjih naložb sklada na dan 31.05.2015

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 4,75% 01-jun-2017   
Državne obveznice17,71%BBB
Government Of Italy 4,75% 01-may-2017 
Državne obveznice14,36%BBB
Government Of Italy 4,5% 01-aug-2018  
Državne obveznice12,52%BBB
Government Of Italy 5,25% 01-aug-2017  
Državne obveznice9,38%BBB
Government Of Italy 4,5% 01-feb-2018  
Državne obveznice8,02%BBB
Government Of Belgium 4,0% 28-mar-2018  
Državne obveznice7,39%AA
Government Of Italy 4,25% 01-feb-2019   
Državne obveznice5,66%BBB
Government Of Italy 3,5% 01-nov-2017   
Državne obveznice5,33%BBB
European Financial Stability Facility Sa 1.625% 15-sep-2017  Državne obveznice 4,60%AA
Government Of France 4.25% 25-oct-2018  Državne obveznice3,21%AA

 

Kronološki razvoj sklada

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Nizko do srednje tveganje

 

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

 

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

 

Domača stran

Generali Investments

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GaranT 2, GaranT 3, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.    

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 2 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments.http://www.amgam.de/

09.05.2016, Vir: Generali Investments

GENERALI GaranT

Generali se ponaša s tradicijo modernih in inovativnih produktov. Zato smo pripravili in med prvimi v Sloveniji ponudili eno najnovejših evropskih oblik varčevanja v naložbenih zavarovanjih, ki daje garancijo izplačila premoženja po najvišji doseženi vrednosti enote izbranega sklada.

 

Z zavarovanjem GENERALI GaranT boste v dobi zavarovanja pozabili skrbi, ki jih prinaša razburkano področje vzponov in padcev borznih tečajev. Ker se zavedamo, da je varnost ključno vodilo pri sklepanju naložbenih zavarovanj, bomo poskrbeli, da boste ne glede na nihanje vrednosti enote premoženja in trenutek sklenitve zavarovanja upravičeni do najvišje vrednosti, ki je bila dosežena v celotnem obdobju zavarovanja - varčevali boste z garancijo. Dodatne prednosti ponudbe Generali GaranT so še:

-          donos kljub tečajnim nihanjem

-          skrbna naložbena strategija

-          pristop k novemu načinu varčevanja

-          neodvisnost od tečajev.

 

 

Vabljeni, da izkoristite ugodnosti Generali Cluba in pristopite v nov program zbiranja točk Generali Cluba.   

 

Več o prednostih in lastnostih ponudbe Generali GaranT si lahko preberete tukaj