Značilnosti sklada

Sklad GaranT 1 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Investicijski sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente.

Donos investicijskega sklada GaranT 1 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 1.

Garancija 

Sklad GaranT 1 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

*Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

 

Podatki o skladu na dan 30.04.2016

Aktualna vrednost garancije

119,125 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.04.2016)

117,7420 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

67,53

ISIN koda

LU0255130451

Ustanovitev sklada

02.10.2006

Naslednji datum garancije

30.09.2016

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljavec

Generali Investments Luxembourg S.A.

 

Razvoj sklada na dan 03.07.2015

v tekočem letu-0,19 %

v 1 letu

-0,24 %

v 3 letih+7,85 %
v 5 letih+12,71 %

od ustanovitve (02.10.2006)

+18,51 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

10 največjih naložb sklada na dan 31.05.2015

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 4,75% 01-jun-2017  
Državne obveznice18,09%BBB
Government Of Italy 4,75% 15-sep-2016
Državne obveznice17,37%BBB
Government Of Italy 2,75% 15-nov-2016
Državne obveznice14,58%BBB
Government Of Italy 4,75% 01-may-2017  
Državne obveznice12,89%BBB
Government Of Italy 0,0% 31-dec-2015   
Državne obveznice11,07%BBB
Government Of Italy 3,75% 01-aug-2016  
Državne obveznice8,57%BBB
Government Of Italy 3,75% 15-apr-2016
Državne obveznice6,12%BBB
Government Of Italy 4,0% 01-feb-2017     Državne obveznice4,77%BBB
Government Of Italy 1,5% 15-dec-2016
Državne obveznice2,28%BBB
Government Of Italy 5,25% 01-aug-2017  
Državne obveznice1,66%BBB

 


Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Nizko do srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

Generali Investments

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GaranT 2, GaranT 3, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.  

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 1 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments.

09.05.2016, Vir: Generali Investments