Generali GaranT PLUS

Generali se ponaša s tradicijo modernih in inovativnih produktov. Zato smo pripravili in med prvimi v Sloveniji ponudili eno najnovejših evropskih oblik varčevanja v naložbenih zavarovanjih, ki daje garancijo izplačila premoženja po najvišji doseženi vrednosti enote izbranega sklada.

Z zavarovanjem GENERALI GaranT PLUS boste v dobi zavarovanja pozabili skrbi, ki jih prinaša razburkano področje vzponov in padcev borznih tečajev. Ker se zavedamo, da je varnost ključno vodilo pri sklepanju naložbenih zavarovanj, bomo poskrbeli, da boste ne glede na nihanje vrednosti enote premoženja in trenutek sklenitve zavarovanja upravičeni do najvišje vrednosti, ki je bila dosežena v celotnem obdobju zavarovanja.

Prednosti in lastnosti ponudbe Generali GaranT

1. Garancija najvišje vrednosti enote premoženja

Naložbeno zavarovanje GENERALI GaranT temelji na naložbah v sklade GaranT. Posebnost teh skladov je, da zagotavljajo izplačilo premoženja po najvišji ustvarjeni vrednosti enote premoženja v celotnem obdobju poslovanja sklada. Upravljavec vedno določa garancijo na zadnji borzni dan v mesecu. Garancija najvišje vrednosti se povečuje vsak mesec, ko je vrednost enote premoženja višja, kot je bila v preteklem mesecu. Ob zaključku posameznega petletnega investicijskega cikla je tudi trenutek, ko se v celoti razpolaga s sredstvi po pravilih garancije in ohranja premoženje ne glede na nihanje tečajev.

2. Dobiček kljub nihanju borznih tečajev

GENERALI GaranT ohranja ustvarjene dobičke ne glede na nivo tečaja. V kolikor se vrednost enote premoženja v posameznem mesecu dvigne, se za toliko poveča tudi garancija izplačila. Če pa tečaj v posameznem mesecu pade, se garancija, postavljena v preteklosti, ohrani na že doseženem nivoju.

3. Skrbna naložbena strategija

GaranT je mešani sklad, ki s svojo naložbeno strategijo omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskem trgu v obdobju rasti, pri čemer se izogne riziku izgub z uporabo petletnega investicijskega cikla. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja (podjetja, ki so zastopana v indeksu "Dow Jones EURO STOXX 5") in druge finančne instrumente. V skladu z naložbenimi omejitvami je donos skladov GaranT vezan tudi na uspešnost indeksa Dow Jones Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se prilagajajo tudi naložbe skladov.

4. Novost naložbenih zavarovanj "po meri človeka" - garancija in fleksibilnost

Najvažnejša določila se nanašajo na fleksibilnost upravljanja s premoženjem na naložbeni polici. Trenutek vstopa v posamezen sklad GaranT ni pomemben - točke sklada se kupujejo po trenutni vrednosti. Hkrati pa se upošteva udeležba na garanciji, ki jo je sklad že ustvaril v svoji zgodovini. Na koncu posameznega garancijskega obdobja se lahko iz posameznega sklada GaranT prestopi s polno garancijo v drug sklad GaranT, kjer se ponovno koristi garancijo drugega sklada.

5. Neodvisnost

Upravljavci skupine skladov GaranT investirajo v vrednostne papirje, ki so udeležene v boznem indeksu DOW JONES EURO STOXX 50. Vsak upravljavec sklada pa se lahko v posameznem investicijskem obdobju odloča za lastno razpršitev naložb. Posebna prednost skupine skladov GaranT se kaže v možnosti prestopanja med skladi, ob tem pa se ohranja osnovna naložbena struktura. S svojimi petletnimi garancijskimi obdobji princip GENERALI GaranT-a poskrbi za izjemno prilagodljivost in upošteva željo zavarovalca, da si sam določi leto prenehanja zavarovanja ter pri tem uveljavlja pravico do garancije na najvišjo vrednost premoženja v obdobju delovanja sklada. Na ta način bo v celoti uresničil pričakovanja po varnih naložbah.

Več o značilnostih GENERALI GaranT (pdf datoteka)

Izberi svoj sklad

Značilnosti sklada

Sklad GaranT 1 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Investicijski sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga, nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente.

Donos investicijskega sklada GaranT 1 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 1.

Garancija 

Sklad GaranT 1 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

*Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

Podatki o skladu na dan 30.11.2016

Aktualna vrednost garancije

119,13 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.11.2016)

118,7950 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

69,027*

ISIN koda

LU0255130451

Ustanovitev sklada

02.10.2006

Naslednji datum garancije

30.09.2016

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljalec

Generali Investments Luxembourg S.A.

*na dan 10.06.2016

Razvoj sklada na dan 10.06.2016

v tekočem letu-0,56 %

v 1 letu

-1,11 %

v 3 letih+1,92 %
v 5 letih+11,59 %

od ustanovitve (02.10.2006)

+17,57 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

10 največjih naložb sklada na dan 31.05.2016

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 4,75% 15-sep-2016  
Državne obveznice17,95%BBB
Government Of Italy 4,75% 01-jun-2017
Državne obveznice17,23%BBB
Government Of Italy 2,75% 15-nov-2016
Državne obveznice14,08%BBB
Government Of Italy 4,75% 01-may-2017 Državne obveznice12,25%BBB
Government Of Italy 3,75% 01-aug-2016Državne obveznice8,19%BBB
Government Of Italy 4,0% 01-feb-2017 Državne obveznice4,56%BBB
Government Of Italy 1,5% 15-dec-2016
Državne obveznice2,23%BBB
Government Of Italy 5,25% 01-aug-2017  Državne obveznice1,58%BBB
Government Of Italy 0,0% 27-feb-2017
Državne obveznice1,46%BBB
Government Of Italy 0,0% 30-sep-2016 
Državne obveznice1,46%BBB

Kronološki razvoj sklada

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Nizko do srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

Generali Investments

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GaranT 2, GaranT 3, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.  

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 1 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments.

08.12.2016, Vir: Generali Investments

Značilnosti sklada

Sklad GaranT 2 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente.

Donos sklada GaranT 2 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 2.

Garancija

Sklad GaranT 2 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

* Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

Podatki o skladu na dan 30.11.2016

Aktualna vrednost garancije

111,20 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.11.2016)

109,4890 EUR

Premoženje sklada v mio.EUR

96,352*

ISIN koda

LU0298381780

Ustanovitev sklada

01.10.2007

Naslednji datum garancije

29.09.2017

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljavec (01.10.2007)

Generali Investments Luxembourg S.A.

*na dan 10.06.2016

Razvoj sklada na dan 10.06.2016

v tekočem letu-0,41 %

v 1 letu

-0,33 %

v 3 letih+5,58 %
v 5 letih+10,03 %

od ustanovitve (01.10.2006)

+10,31 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

10 največjih naložb sklada na dan 31.05.2016

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 4,5% 01-feb-2018
Državne obveznice18,65%BBB
Government Of Italy 4,75% 01-jun-2017
Državne obveznice18,33%BBB
Government Of Italy 4,75% 01-may-2017Državne obveznice13,04%BBB
Government Of Italy 4,5% 01-aug-2018 
Državne obveznice11,53%BBB
Government Of Italy 4,25% 01-feb-2019
Državne obveznice9,93%BBB
Government Of Italy 5,25% 01-aug-2017 
Državne obveznice8,50%BBB
Government Of Italy 3,5% 01-nov-2017
Državne obveznice4,91%BBB
Government Of Italy 0,0% 27-feb-2017  
Državne obveznice4,15%BBB
Government Of Italy 3,5% 01-jun-2018Državne obveznice 3,38%BBB
Government Of Italy 2,75% 15-nov-2016
Državne obveznice1,05%BBB

 

Kronološki razvoj sklada

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Nizko do srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

Generali Investments

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GaranT 2, GaranT 3, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.    

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 2 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments

08.12.2016, Vir: Generali Investments

Značilnosti sklada

Sklad GaranT 3 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente.

Donos sklada GaranT 3 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 3.

Garancija

Sklad GaranT 3 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

*Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

Podatki o skladu na dan 30.11.2016

Aktualna vrednost garancije

118,68 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.11.2016)

116,6760 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

70,802*

ISIN koda

LU0367683470  

Ustanovitev sklada

01.10.2008

Naslednji datum garancije

28.09.2018

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljavec (01.10.2008)

Generali Investments Luxembourg S.A.

 

*na dan 13.06.2016

Razvoj sklada na dan 13.06.2016

v tekočem letu-0,12 %

v 1 letu

+0,88 %

v 3 letih+7,38 %
v 5 letih+11,06 %

od ustanovitve (01.10.2008)

+17,99 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov.

9 največjih naložb sklada na dan 31.05.2016

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 4,25% 01-sep-2019 
Državne obveznice17,75%BBB
Government Of Italy 4,25% 01-feb-2019  
Državne obveznice17,47%BBB
Government Of Italy 4,5% 01-feb-2018  
Državne obveznice14,60%BBB
Government Of Italy 4,5% 01-aug-2018  
Državne obveznice14,11%BBB
Government Of Italy 4,25% 01-mar-2020 
Državne obveznice10,65%BBB
Government Of Italy 3,5% 01-jun-2018 
Državne obveznice9,20%BBB
Government Of Italy 3,5% 01-nov-2017  
Državne obveznice4,45%BBB
Government Of Italy 4,0% 01-sep-2020 
Državne obveznice3,29%BBB
Government Of Italy 4,5% 01-feb-2020  
Državne obveznice1,65%BBB

Kronološki razvoj sklada

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Nizko do srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

Generali Investments

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GaranT 2, GaranT 3, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.  

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 3 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments.

08.12.2016, Vir: Generali Investments

Značilnosti sklada

Sklad GaranT 4 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente.


Donos sklada GaranT 4 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 4.  

Garancija

Sklad GaranT 4 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

*Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

Podatki o skladu na dan 30.11.2016

Aktualna vrednost garancije

107,21 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.11.2016) 

105,3620 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

63,599*

ISIN koda

LU0413823765

Ustanovitev sklada

01.10.2009

Naslednji datum garancije

30.09.2019

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljavec

Generali Investments Luxembourg S.A.

 *na dan 13.06.2016

Razvoj sklada na dan 13.06.2016

v tekočem letu+0,53 %

v 1 letu

+2,83 %

v 3 letih+3,27 %
v 5 letih+7,73 %

od ustanovitve (01.10.2009)

+6,97 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov.

10 največjih naložb sklada na dan 31.05.2016

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 4,5% 01-feb-2020 
Državne obveznice18,45%BBB
Government Of Italy 4,25% 01-sep-2019Državne obveznice18,00%BBB
Government Of Italy 4,25% 01-mar-2020Državne obveznice15,54%BBB
Government Of Italy 4,25% 01-feb-2019
Državne obveznice11,51%BBB
Government Of Italy 4,0% 01-sep-2020
Državne obveznice11,01%BBB
Government Of Italy 3,75% 01-mar-2021 
Državne obveznice8,26%BBB
Government Of Italy 3,75% 01-may-2021
Državne obveznice3,66%BBB
Government Of Italy 1,5% 01-aug-2019
Državne obveznice3,30%BBB
Government Of Italy 4,75% 01-sep-2021
Državne obveznice2,91%BBB

Kronološki razvoj sklada

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

    5

   6

   7

Srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

Generali Investments

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GarantT 2 , GaranT 3, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.  

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 4 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments.

08.11.2016, Vir: Generali Investments

Značilnosti sklada

Sklad GaranT 5 omogoča vlagateljem udeležbo v donosih na kapitalskih trgih v obdobju rasti, pri čemer pa se izogne rizikom izgub z uporabo petletnih investicijskih ciklov. Sklad vlaga v kapitalske trge, obveznice in instrumente denarnega trga nominirane v EUR. To so večinoma naložbe v državne obveznice, delnice EURO območja in druge finančne instrumente. 


Donos sklada GaranT 5 je lahko vezan na uspešnost indeksa Dow Jones Euro Stoxx 50. V skladu z njegovim gibanjem se lahko prilagajajo tudi naložbe v skladu GaranT 5.    

Garancija

Sklad GaranT 5 na dan zapadlosti garancije sklada zagotavlja izplačilo enot premoženja po najvišji vrednosti enote premoženja, doseženi na zadnje borzne dneve v obdobju delovanja sklada do datuma garancije.

Primer: Zavarovalec je sklenil zavarovanje v mesecu maju pri vrednosti VEP 109 EUR, zagotovljeno izplačilo pa je najmanj pri VEP 130 EUR.

*Najvišja dosežena VEP se določi tako, da se vsak zadnji borzni dan v mesecu preveri doseženo VEP in če je le-ta višja od dosedanje najvišje dosežene VEP, se dosežena VEP na zadnji borzni dan v mesecu določi kot nova najvišja VEP.

 

Podatki o skladu na dan 30.11.2016

Aktualna vrednost garancije

107,159 EUR

Vrednost enote sklada (na dan 30.11.2016)

104,5220 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

49,705*

ISIN koda

LU0499461126

Ustanovitev sklada

01.10.2010

Naslednji datum garancije

30.09.2020

Garant

Generali Investments Luxembourg S.A.

Upravljavec

Generali Investments Luxembourg S.A.

 * na dan 13.06.2016

Razvoj sklada na dan 03.07.2015

v tekočem letu+1,12 %

v 1 letu

+2,76 %

v 3 letu+3,64 %
v 5 letu+9,5%

od ustanovitve (01.10.2010)

+6,41 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov.

 

9 največjih naložb sklada na dan 31.05.2015

NaložbaVrsta naložbeDeležBonitetna ocena
Government Of Italy 5,5% 01-nov-2022   Državne obveznice19,65%BBB
Government Of Italy 4,25% 01-feb-2019   
Državne obveznice19,31%BBB
Government Of Italy 9,0% 01-nov-2023
Državne obveznice19,11%BBB
Government Of Italy 4,5% 01-mar-2019
Državne obveznice9,14%BBB
Government Of Spain 5,85% 31-jan-2022
Državne obveznice7,96%BBB
Government Of Italy 5,5% 01-sep-2022
Državne obveznice7,90%BBB
Government Of Spain 4,85% 31-oct-2020
Državne obveznice7,41%BBB+
Government Of Spain 4,3% 31-oct-2019Državne obveznice3,53%BBB+
Government Of Italy 4,75% 01-sep-2021 
Državne obveznice0,25%BBB

 

Kronološki razvoj sklada

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Nizko tveganje

 

Predlagana doba varčevanja

vsaj 5 let

 

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

 

Domača stran

Generali Investments 

 

Generali GaranT PLUS vključuje naslednje investicijske sklade: GaranT 1, GarantT 2 , GaranT, GaranT 4 in GaranT 5, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.  

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad GaranT 5 je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu upravljalca Generali Investments.

08.12.2016, Vir: Generali Investments

Razvoj skladov Generali GaranT

VEP - Vrednost enote premoženja (v EUR) na dan:

DATUM

GaranT 1

GaranT 2

GaranT 3

GaranT 4

GaranT 5

30.11.2016 118,7950 109,4890 116,6760 105,3620 104,5220
31.10.2016 118,9730 109,7260 117,1600 106,1170 105,7580
30.09.2016 119,1250 109,9330 117,6760 106,9030 106,9310
31.08.2016 117,2220 110,0720 117,8620 107,0890 107,1590
31.07.2016 117,3410 110,1420 117,8990 107,0320 106,8500
30.06.2016 117,5090 110,2880 118,0040 107,0390 106,6270
31.05.2016 117,6460 110,3840 118,1010 107,0120 106,3630

30.04.2016

117,7420

110,4160

118,0530

106,7880

105,9310

31.03.2016

117,8460

110,5270

118,2970

107,2100

106,6140

29.02.2016

117,966

110,584

118,146

106,736

105,678

31.01.2016

118,096

110,726

118,333

106,865

105,744

31.12.2015

118,240

110,770

118,140

106,400

105,240

30.11.2015

118,404

111,013

118,675

107,149

106,062

31.10.2015

118,450

110,912

118,322

106,551

105,319

30.09.2015

118,490

110,727

117,755

105,548

104,269

31.08.2015

118,575

110,650

117,423

104,981

103,286

31.07.2015

118,757

110,882

117,747

105,403

103,398

30.06.2015

118,436

110,219

116,569

103,391

103,448

31.05.2015

118,970

110,904

117,630

105,014

103,619

30.04.2015

119,034

111,069

118,104

106,002

103,712

31.03.2015

119,059

111,082

118,211

106,248

103,810

28.02.2015

119,125

111,198

118,362

106,295

103,890

31.01.2015

118,899

110,733

117,757

105,307

103,907

31.12.2014

118,740

110,535

117,422

104,824

103,902

30.11.2014

118,877

110,560

117,347

104,680

103,974

31.10.2014

118,464

110,041

116,664

103,765

103,890

30.09.2014

118,950

110,546

117,144

104,016

104,187

31.08.2014

118,981

110,475

116,995

103,642

104,269

31.07.2014

118,813

110,071

116,294

103,727

104,269

30.06.2014

118,744

109,843

115,889

103,809

104,20

31.05.2014

118,344

109,166

114,943

103,77

104,023

30.04.2014

118,15

108,65

114,08

103,81

103,97

31.03.2014

118,15

108,417

113,71

103,89

104,12

28.02.2014

117,88

107,950

113,19

103,96

104,14

31.01.2014

117,34

107,155

112,03

103,95

103,95

31.12.2013

116,76

106,172

110,75

103,88

103,74

30.11.2013

117,09

106,76

111,53

104,02

103,93

31.10.2013

116,200

105,681

110,610

103,870

103,460

30.09.2013

115,270

104,310

110,040

103,580

102,950

31.08.2013

114,967

103,786

109,732

103,529

102,792

31.07.2013

115,146

104,093

109,803

103,616

102,885

30.06.2013

114,42

103,098

109,81

103,36

102,42

31.05.2013

115,68

104,926

109,93

103,87

103,19

30.04.2013

116,4

105,634

110,04

104,01

103,53

31.03.2013

114,66

103,177

109,89

103,25

102,36

28.02.2013

114,37

102,844

109,80

103,17

102,19

31.01.2013

114,42

103,454

109,99

103,45

102,40

31.12.2012

115,16

103,771

109,83

103,42

102,73

30.11.2012

114,59

103,114

109,80

103,44

102,56

31.10.2012

113,33

101,605

109,48

102,82

101,63

30.09.2012

112,84

101,486

109,39

102,69

101,33

31.08.2012

111,98

101,379

109,16

101,96

100,18

31.07.2012

111,15

101,342

108,64

100,91

98,89

30.06.2012

108,52

101,021

107,79

99,67

97,05

31.05.2012

108,83

101,08

107,74

99,66

97,16

30.04.2012

109,04

101,235

108,41

100,78

98,2

31.03.2012

109,39

101,413

108,58

101,17

98,63

29.02.2012

109,64

101,486

108,78

101,5

98,94

31.01.2012

107,88

100,745

107,72

99,77

96,98

31.12.2011

105,95

99,782

106,72

98,05

95,00

30.11.2011

103,04

97,59

104,03

94,68

91,40

31.10.2011

105,40

99,084

106,00

97,66

94,90

30.09.2011

105,90

99,309

106,40

98,36

95,65

31.08.2011

105,36

99,903

107,02

99,22

96,66

31.07.2011

105,14

99,067

105,51

97,84

95,37

30.06.2011

105,26

99,998

106,13

99,15

97,01

31.05.2011

105,36

100,155

106,17

99,34

97,35

30.04.2011

105,38

100,03

105,76

99,2

97,26

31.03.2011

105,36

100,221

105,86

99,1

96,93

28.02.2011

105,30

99,981

105,97

99,39

97,42

31.01.2011

105,14

99,895

105,92

99,25

97,12

31.12.2010

105,24

99,448

106,36

99,42

97,02

30.11.2010

105,16

99,343

106,29

99,33

96,85

31.10.2010

105,36

100,761

107,515

101,33

99,55

30.09.2010

105,48

100,59

107,67

101,41

/

31.08.2010

105,52

100,897

108,29

101,83

/

31.07.2010

105,31

100,843

107,51

101,18

/

30.06.2010

105,29

100,03

107,09

100,31

/

31.05.2010

105,56

100,026

107,22

100,64

/

30.04.2010

105,08

100,428

106,71

100,34

/

31.03.2010

105,90

101,022

107,45

101,50

/

28.02.2010

105,65

100,492

106,36

99,92

/

29.01.2010

105,26

99,666

105,78

99,49

/

31.12.2009

105,06

99,743

106,07

100,21

/

30.11.2009

105,31

99,804

105,99

100,05

/

31.10.2009

104,93

99,43

105,28

99,33

/

30.09.2009

105,11

99,55

105,68

/

/

31.08.2009

104,46

98,84

104,81

/

/

31.07.2009

103,90

98,62

103,58

/

/

30.06.2009

103,22

97,78

101,88

/

/

31.05.2009

102,71

96,99

101,01

/

/

30.04.2009

102,32

97,44

101,00

/

/

31.03.2009

102,48

96,89

98,56

/

/

28.02.2009

102,03

95,58

97,66

/

/

31.01.2009

101,69

95,27

98,64

/

/

31.12.2008

101,24

94,51

99,86

/

/

30.11.2008

100,30

93,55

98,99

/

/

31.10.2008

99,05

92,70

99,04

/

/

30.09.2008

98,35

91,95

/

/

/

31.08.2008

98,00

92,44

/

/

/

31.07.2008

97,25

91,66

/

/

/

30.06.2008

96,75

90,66

/

/

/

31.05.2008

98,52

93,50

/

/

/

30.04.2008

99,43

94,60

/

/

/

 

ZAVAROVALNI POGOJI

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v:

  • Splošnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (SPFZ-06),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 1 (PPFZ-GT1-08),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 2 (PPFZ-GT2-08),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 3 (PPFZ-GT3-08),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 4 (PPFZ-GT4-09),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 5 (PPFZ-GT5-10),
  • Pravilnik o spremembah življenjskih zavarovanj.

 

Zavarovalni pogoji so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d., pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.