Zavarovalni pogoji

 

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v:

  • Splošnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (SPFZ-06),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 1 (PPFZ-GT1-08),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 2 (PPFZ-GT2-08),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 3 (PPFZ-GT3-08),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 4 (PPFZ-GT4-09),
  • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 5 (PPFZ-GT5-10),
  • Pravilnik o spremembah življenjskih zavarovanj;  

Zavarovalni pogoji so na voljo na vseh sklepalnih mestih, v poslovalnicah zavarovalnice Generali d.d., pri zavarovalnih svetovalcih in jih prejmete tudi ob sklenitvi zavarovanja.