GENERALI Baby GaranT PLUS

Pri zavarovalnici GENERALI d.d. se zavedamo, kako zelo je posamezniku  pomembna družina in kako težko je poskrbeti za primerno finančno varnost družine, še posebej za prihodnost otrok. Zavedamo pa se tudi pomena varnosti naložb in prave ekipe strokovnjakov, ki za naložbo skrbijo. Za vas smo zato pripravili edinstveno ponudbo naložbenega življenjskega  zavarovanja v Sloveniji – GENERALI Baby GaranT PLUS, ki:

 • GARANTIRA izplačilo premoženja po najvišji doseženi vrednosti enote na datum garancije,
 • ga zavarovalec sklene za otroka, ki je tudi upravičenec,
 • omogoča izredna vplačila sorodnikov in prijateljev.

Ključne prednosti zavarovanja Baby GaranT PLUS

Varčevanje z garancijo

GENERALI Baby GaranT PLUS bo poskrbel, da bodo v dobi zavarovanja pozabljene skrbi, ki jih prinašajo vzponi in padci borznih tečajev. Še več, poskrbel bo, da boste ne glede na nihanje vrednosti premoženja in trenutek sklenitve zavarovanja upravičeni do najvišje vrednosti, ki je bila dosežena v celotnem obdobju zavarovanja. To je varčevanje z garancijo. Pravica do garancije pripada na zadnji borzni dan septembra tistega leta, ko preneha garancijsko obdobje. Varčevanje je oblikovano v petletna garancijska obdobja.   

V dobro otroka

GENERALI Baby GaranT PLUS lahko sklene odrasla ali mladoletna oseba - otrok. V tem primeru otrokovo voljo za sklenitev zavarovanja izrazijo starši ali skrbniki. Zavarovanec je lahko eden od staršev, medtem ko je upravičenec vedno otrok, star največ 18 let. Starost sklenitelja zavarovanja (zavarovalca) ni omejena:

 • od 0 do 15 let: namesto otroka voljo za sklenitev zavarovanja izrazi eden od staršev oz. otrokov skrbnik,
 • od 15 do 18 let: ponudbo podpiše otrok sam, skrbnik oz. eden od staršev pa se podpiše poleg otroka in tako poda soglasje k sklenitvi zavarovanja.

Vplačevanje premij

Vplačevanje premij je lahko v obliki mesečnih vplačil ali v enkratnem znesku. Poleg rednih premij GENERALI Baby GaranT PLUS omogoča tudi izredna vplačila, plačevanje izrednih vplačil pa je omogočeno tudi drugim osebam (sorodnikom, prijateljem …), ki lahko na ta način otroku pomagajo do večje finančne varnosti.

Povezave

Zavarovalni pogoji

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v:

 • Splošnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (SPFZ-06),
 • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 1 (PPFZ-GT1-08),
 • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 2 (PPFZ-GT2-08),
 • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 3 (PPFZ-GT3-08),
 • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 4 (PPFZ-GT4-09),
 • Posebnih pogojih za življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskega sklada GaranT 5 (PPFZ-GT5-10),
 • Pravilnik o spremembah življenjskih zavarovanj.

 

Zavarovalni pogoji so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d., pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.