Značilnost sklada

Generali Vermögensaufbau-Fonds je mešani investicijski sklad, ki načeloma lahko investira v vse segmente delnic, obveznic in surovin. Pri tem je razdeljen na deset različnih podsegmentov, od katerih je vsak utežen s približno 10% premoženja sklada: štiri gradniki delnic, štiri gradniki obveznic, surovinski segment kot tudi variabilni posebni gradnik glede na oceno tržnih razmer. Na podlagi jasno določenega procesa, sledečega trendu, se lahko vsakokratni segmenti tudi popolnoma likvidirajo.

Pri tem upravljavec stremi k temu, da ohranja premoženje oz. poskrbi za zaščito pred izgubo vrednosti, da vrednost enote premoženja na koncu leta ni nižja od 90 odstotkov vrednosti enote premoženja na začetku istega leta. Koncept upravljanja je naravnan tako, da upošteva določeno spodnjo mejo vrednosti, vendar ne daje garancije, ki bi zavezovala k ohranitvi te spodnje meje vrednosti.


Podatki o skladu na dan 30.04.2016

Vrednost enote sklada

101,3900 EUR  

Premoženje sklada v mio.EUR

9,65 EUR  

ISIN koda

AT0000A143T0 

Ustanovitev sklada

02.01.2014 

Depozitarna banka

BKS Bank AG  

Upravljalec

3 Banken-Generali  


Razvoj sklada* na dan 25.03.2015

Od začetka leta  

+4,05%  

v 1 letu 

+4,04%  

od ustanovitve 02.01.2014 – letno povprečje  

+4,36%  

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov.


Kronološki razvoj z VEP-om od ustanovitve


Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Srednje tveganje


Predlagana doba varčevanja

Vsaj 7 let


Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77


Domača stran

http://www.3bg.at

Vprašajte nas in naš strokovnjak vam bo odgovoril

Domska asistenca