Značilnost sklada

Vzajemni sklad Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities     je globalni delniški sklad, ki sredstva nalaga predvsem v podjetja s sedežem v državah z visokim potencialom za gospodarsko rast: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Tajska, Južna Koreja, Indonezija in druge, kar omogoča dobro regionalno ter sektorsko razpršenost sklada.

V naslednjih letih se pričakuje, da bodo te države zaradi svojih potencialov postale ene od najpomembnejših svetovnih gospodarstev oziroma bodo močno gospodarsko napredovale.

Razloge najdemo v pozitivni demografiji, visoki ekonomski rasti in predvsem primerjalnih prednostih:

Brazilija (ogromni viri surovin in privatne potrošnje); Rusija (surovine, energija, rastoči srednji sloj prebivalstva); Indija in Kitajska (inf. podpora tujini, surovine, privatna potrošnja – rastoča kupna moč).

DWS Investments je po mnenju bonitetne hiše Standard&Poor's najboljši nemški upravljavec vzajemnih skladov. Spada v skupino Deutche Bank in je eden izmed izmed vodilnih evropskih upravljavcev vzajemnih skladov. Konec meseca septembra 2009 je imel v upravljanju 326 mrd. EUR.

 

Podatki o skladu na dan 30.04.2016

Vrednost enote sklada

174,0300 EUR

Premoženje sklada v mio.EUR

710,06*

ISIN koda

LU0210301635

Ustanovitev sklada

29.03.2005

Depozitarna banka

State Street Bank, Lux.

Upravljalec

DWS Investment S.A.

 *na dan 07.07.2015

Struktura naložb po državah 29.05.2015

Kitajska24,0 %
Južna Koreja17,0 %
Tajvan14,8 %
Indija8,8 %
Brazilija6,6 %
Južna Afrika4,7 %
Filipini3,4 %
Mehika3,0 %
Indonezija2,8 %
Kajmanski otoki2,7 %
Rusija1,9 %
Druge države2,3 %

Delnice predstavljajo 92,0 % naložb, ostalo so denar in druge naložbe.

 

Razvoj sklada na dan 09.07.2015

Od začetka leta+11,84 %

v 1 letu

+14,13 %

v 3 letih - letno povprečje

+4,83 %

v 5 letih - letno povprečje-0,74 %
v 10 letih - letno povprečje+5,95 %

od ustanovitve 29.3.2005

+101,71 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

 

Največje naložbe sklada na dan 29.05.2015

PODJETJE

DELEŽ

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informacijska ind.)

          5,2 %

Samsung Electronics Co Ltd   (Informacijska ind.)

          4,4 %

Tencent Holdings Ltd   (Informacijska ind.)          3,2 %

China Construction Bank Corp (Finance)   

          3,0 %

Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Finance) 

          2,9 %

China Mobile Ltd (Telekomunikacije) 

          2,5 %

Ping An Insurance Group Co (Finance)            2,2 %
PetroChina Co Ltd   (Energija)          2,1 %
SK Hynix Inc (Informacijska ind)           2,0 %
Hyundai Motor Co (Potrošnja)            1,8 %

 

Kronološki razvoj sklada

https://www.dws.de/Produkte/Fonds/710/Wertentwicklung  

Profil tveganja

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Srednje do visoko tveganje

 

Predlagana doba varčevanja

vsaj 10-15 let

 

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

 

Domača stran

https://www.dws.de/Produkte/Fonds/710/Uebersicht  

 

Kritni sklad Eurofond vključuje naslednje investicijske sklade: 3 Banken Global Stock Mix, Generali EURO Stock Selection, Generali Vermögensaufbau-Fonds  , ALTA Balkan, Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities   je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu www.dws.de ali na www.generali.si

09.05.2016, Vir: DWS Investments 

 

 

Vprašajte nas in naš strokovnjak vam bo odgovoril

Domska asistenca