Značilnost sklada

3 Banken Global Stock-Mix je mednarodni delniški sklad upravljavca 3 Banken – Generali G.m.b.H., ki pri upravljanju upošteva tudi svetovanje Deutche Bank AG.   

Upravljanje naložb sledi strukturiranemu naložbenemu procesu, ki razprši premoženje sklada med 50 - 60 delnic podjetij izbranih po principu aktivne naložbene politike. Premoženje je v prvi vrsti naloženo v delnice prvovrstnih, dobro stoječih mednarodnih podjetij z veliko tržno kapitalizacijo. Izbor naložb pa dopolnjujejo še perspektivna srednje velika podjetja.  

 

Podatki o skladu na dan 30.04.2016

 

ggggg,,,,,,
oooollllll
llllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

Vrednost enote sklada

15,5100 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

108,59*

ID-številka

AT0000950449

Ustanovitev sklada

23.11.1994

Depozitarna banka

Oberbank

Upravljavec

3 Banken - Generali

 *na dan 07.07.2015

Razvoj sklada na dan 07.07.2015

v tekočem letu

+6,30%

v 1 letu

+14,61%

v 3 letih - letno povprečje

+16,44%

v 5 letih - letno povprečje

+12,10%

v 10 letih - letno povprečje

+3,28%

od ustanovitve (23.11.1994) - letno povprečje

+4,69%

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

Kronološki razvoj sklada

 

 

Tveganje

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Srednje do visoko tveganje

Predlagana doba varčevanja

Vsaj 10 -15 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

http://www.3bg.at/performance/AT0000950449

Investicijski sklad Eurofond vključuje naslednje investicijske sklade: 3 Banken Global Stock Mix, Generali EURO Stock Selection, Generali Vermögensaufbau-Fonds  , ALTA Balkan, DWS Invest Global Emerging Markets Equities  , ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad 3 Banken Global Stock-Mix je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu www.3bg.at ali na www.generali.si

09.05.2016, Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. http://www.3bg.at

Vprašajte nas in naš strokovnjak vam bo odgovoril

Domska asistenca