Pogosta vprašanja in odgovori

/
Sem kronični bolnik; ali lahko tudi jaz sklenem to zavarovanje?

Pri sklenitvi tega zavarovanja ni nobene omejitve glede zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

Ali je v storitvi vključen tudi obisk zdravnika na domu?

Žal vam bo v okviru te storitve zdravnik svetoval le po telefonu.

Nimam stacionarnega telefona; ali je to pogoj za sklenitev zavarovanja?

Storitev se lahko aktivira za mobilni ali stacionarni telefon; kdo je vaš operater ni pomembno.

Ali bo ta storitev možna tudi po izteku 3 mesecev?

Seveda, ob plačilu ustrezne premije, boste lahko zavarovanje podaljšali.

Je čas enega pogovora omejen (npr. 10 minut)?

Dolžina pogovora z zdravnikom ni omejena; zdravnik vam bo na razpolago toliko časa, da vam bo lahko ustrezno strokovno svetoval.

Lahko izvemo kateri zdravniki svetujejo?

Zavarovalnica ima trenutno dogovorjeno sodelovanje s podjetjem DOKTOR 24, zdravstvene in telemedicinske storitve, d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, ki je registrirano za opravljanje splošne in specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti, v okviru katere opravlja tudi zdravstvene ter z njimi povezane storitve, ki jih krije zavarovalni produkt DOKTOR 24.

Zdravstvene storitve morajo temeljiti na medicinski doktrini in etiki, ob upoštevanju človekova dostojanstva, osebnosti in varstva človekovih pravic. Izvajalec teh storitev je dolžan varovati osebne podatke in zagotoviti sledljivost vpogledov v podatke v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ali lahko sporočim novo številko, v primeru, da želim, da imate zavedeno katero drugo in ne tiste, ki je bila prvotno posredovana?

Seveda, takoj ko želite za to storitev aktivirati drugo številko, morate to pisno sporočiti na zavarovalnico in storitev vam bomo omogočili z druge telefonske številke.

Ali je potrebno po izteku dobe za brezplačno zavarovanje podati pisno odpoved, da se ne podaljša?

Zavarovanja ni potrebno posebej odpovedati; če se boste tako odločili, pa ga boste lahko ob plačilu premije podaljšali.

Ali lahko kličem tudi za druge družinske člane?

Seveda, kličete lahko v zvezi z vašimi težavami ali težavami vaših ožjih družinskih članov; predvsem otrok in tistih, ki ne morejo klicati sami.

Kaj se zgodi, če pri sebi nimam telefona, ki sem ga sporočila, in kličem iz druge telefonske številke?

Žal je klic omogočen le s telefonske številke, ki nam jo posredujete ob sklenitvi.

Ali so glede števila klicev kakšne omejitve?

Število klicev ni omejeno, pokličete lahko vsak dan, tudi med prazniki in tudi ponoči.

Kako pa mi zdravnik sploh lahko svetuje po telefonu?

Najprej boste zdravniku kratko opisali svoje težave oziroma simptome; zdravnik vam bo podal strokovno oceno resnosti zdravstvene težave in vam svetoval, kaj lahko storite sami; če bodo vaši simptomi terjali takojšnjo zdravniško pomoč, vas bo na to opozoril.

Kaj pa v primeru, ko gre za nujno, urgentno zadevo?

V takšnem primeru pokličete 112.

Kaj če sem v tujini?

Seveda, tudi iz tujine lahko pokličete na št. +386 1 234 5000 za strokovni zdravniški nasvet.