Žrebanje nagrad in dobitniki

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti v roku dveh delovnih dni, šteto od dneva žrebanja. Podatki o nagrajencih se bodo arhivirali v Odseku za marketing.

Nagrada ni prenosljiva. Žreb je dokončen in nanj ni možne pritožbe.

Nagrajencem iskreno čestitamo, vsem sodelujočim pa se zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje v nagradni igri.