Družbena odgovornost

Ponosni smo, da k družbeno odgovornim projektom pristopamo dolgoročno. Ker menimo, da smo kot uspešno podjetje dolžni vračati v okolje, kjer ustvarjamo, ter pomagati človeku v stiski, našo družbeno odgovorno zavezo udejanjamo dnevno. 

Odgovornost do zaposlenih

Odgovornost do družbe in okolja

Varna točka