Vanja Hrovat, predsednica uprave

Gregor Pilgram, član uprave

Gregor Pilgram, rojen leta 1973, je leta 2001 diplomiral na poslovno ekonomski smeri Wirtschaftsuniversität na Dunaju. Pri nas se je kot vodja kontrolinga zaposlil leta 1999, v letu 2000 pa že prevzel vodenje notranje revizije. Dve leti kasneje je postal direktor finančnega sektorja. Na mesto člana uprave za področje financ je bil imenovan leta 2004. Z letom 2008 je zasedel funkcijo predsednik uprave, od leta 2009 pa je tudi predsednik nadzornega sveta Generali Osiguranje d.d. Zagreb. Julija 2013 je bil imenovan za direktorja finančnega sektorja in člana uprave Generali CEE holdinga. Maja 2014 se je kot član uprave ob tem ponovno vključil tudi v vodenje naše zavarovalnice.

Mitja Feri, član uprave

Mitja Feri, rojen leta 1972, je diplomiral iz aktuarskih in statističnih ved v Trstu. Leta 1998 se je zaposlil na sedežu Skupine Generali v Italiji kot aktuar. Od leta 2006 do 2009 je delal za zavarovalnico La Caja Argentina (Skupina Generali) v oddelku avtomobilskih zavarovanj in kot svetovalec za latinsko-ameriške zavarovalnice Skupine Generali. Od leta 2009 je na sedežu Skupine Generali sodeloval pri razvoju notranjega modela solventnosti Skupine. Od leta 2013 je zaposlen kot svetovalec uprave GENERALI d.d. Avgusta 2015 je postal direktor sektorja za upravljanje s tveganji. Konec junija 2016 je bil imenovan za člana uprave.