VIZITKA PODJETJA

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija


T +386 (0)1 47 57 100

F +386 (0)1 47 57 101

E-naslov:  info.si@generali.com


Brezplačna telefonska številka: 080 70 77


Matična številka: 5186684000

Davčna številka: ID št. za DDV SI88725324

Osnovni kapital: 39.520.347,18 EUR

Lastniška struktura: Generali CEE Holding B.V. 99,87 %, neolastninjen kapital 0,13 %

Nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana

Podatki o vpisu v sodni register: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 1/9815/00