Vrednost enot premoženja

Back

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 26.05.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15.9805 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.7513 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7.1587 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.8651 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8.2018 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6.4054 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3,389,621.4300 

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: