Aktualno

Delodajalci, letos si lahko povečate davčno olajšavo do 20. decembra 2023


13.10.2023

Leto se počasi končuje. Želimo vas spomniti na možnost dodatnega vplačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za svoje zaposlene do najvišjega zakonsko določenega zneska, ki je še predmet davčne olajšave, skladno z določili Pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta. To lahko storite do 20. decembra 2023.Davčne olajšave
 
Najvišja premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katero pridobite davčno olajšavo v letu 2023, znaša 5,844 odstotka letne bruto plače zaposlenega oziroma 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne več kot 2.903,66 evra.
 
Si želite še dodatno znižati vaše vplačilo davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka od dohodka iz dejavnosti pri s. p. za leto 2023?
 
Če vaša vplačana premija ne dosega tega zneska, ki je še predmet davčne olajšave v letu 2023, jo lahko vplačate najkasneje do 20. decembra 2023. Premijo nakažete v obliki enkratnega dodatnega vplačila na osebne pokojninske račune zaposlenih.
 
Enkratno dodatno vplačilo premije do najvišjega  zneska davčne olajšave vam priporočamo, saj z dodatnim vplačilom:
  • zvišate znesek privarčevanih sredstev na osebnem pokojninskem računu zaposlenega, 
  • zvišate znesek dodatne pokojninske rente zaposlenega ob upokojitvi,
  • nagrajujete in motivirate svoje zaposlene.
Dodatno enkratno vplačilo:
  • ni boniteta zaposlenega, če je vplačilo premije do najvišjega zakonsko določenega zneska, ki je še predmet  davčne olajšave,
  • je dokončni »strošek«, od katerega se ne odvedejo davki in prispevki,
  • zmanjša osnovo za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka od dohodka iz dejavnosti pri s. p.

Več o številnih koristih varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju za delodajalce.

 
Kje lahko delodajalci na varen način preverite stanje vplačanih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja pri zavarovalnici Generali?
 
Obiščite spletni portal za delodajalce GENERALI B2B, ki vam je na voljo 24 ur na dan.
 
Na morebitna dodatna vprašanja bo z veseljem odgovoril vaš skrbnik, oziroma jih lahko naslovite na pokojnina.si@generali.com.