Ugodnosti ob sklepanju AO in AO - plus zavarovanja

Kaj pridobite

 • Pridobite lahko do 10 % popusta na zavarovanje AO in AO - plus.

Kako do ugodnosti

 • Imetniki kartice Petrol kluba unovčite 100 Zlatih točk in pridobite potrdilo*, ki vam omogoča sklenitev avtomobilskega zavarovanja po še bolj ugodnih pogojih.
 • S svojim ravnanjem v prometu poskrbite, da boste veljali za varnega voznika**.

*Potrdilo lahko pridobite na Petrolovih servisih do 31. 1. 2020. Unovčljivo je do 1. 3. 2020 v vseh poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri pogodbenih partnerjih.

**Za varne voznike veljajo vozniki, ki v obdobju dveh zaporednih zavarovalnih let ne prijavijo škode iz AO ali AO - plus zavarovanja.

Kaj pridobite

 • V primeru prometne nesreče ne boste izgubili pridobljenega bonusa.

Kako do ugodnosti

 • Ob predhodni letni polici s PR0, PR1 ali PR2 brez škode v preteklih dveh letih zavarovanja boste pridobili PR1.
 • Ob predhodni letni polici s PR3 ali PR4 brez škode v preteklem petletnem obdobju boste pridobili PR1.

Kdaj ugodnost izgubite

 • Če imate v zavarovalnem letu s premijskim razredom 1 (PR1) prijavljeni več kot dve škodi.
 • Če boste v preteklih dveh letih s premijskim razredom 1 (PR1) prijavili več kot tri škode.

Kaj pridobite

 • Pridobite lahko do 20 % popusta pri sklepanju AO in AO - plus zavarovanja.

Kako do ugodnosti

Popust na vozniške izkušnje lahko uveljavljate tako, da ob sklenitvi zavarovanja za svoje osebno vozilo navedete datum opravljenega vozniškega izpita B kategorije, ki je naveden na vašem vozniškem dovoljenju. Popust vam bomo obračunali po naslednji lestvici:

 • po dopolnjenih 10 letih vozniškega staža - 5% popust,
 • po dopolnjenih 15 letih - 10% popust,
 • po dopolnjenih 25 letih - 12% popust,
 • po dopolnjenih 30 letih - 15% popust,
 • po dopolnjenih 35 letih - 20% popust.

Kaj pridobite

 • Pridobite lahko do 10 % popusta na AO in AO - plus.

Kako do ugodnosti

 • Ob sklepanju AO zavarovanja sklenite tudi AO - plus zavarovanje.

Kaj pridobite

 • Pridobite lahko 5 % popusta na AO in AO - plus zavarovanje.

Kako do ugodnosti

 • S svojim ravnanjem v prometu poskrbite da boste veljali za varnega voznika*.

*Za varne voznike veljajo vozniki, ki v obdobju dveh zaporednih zavarovalnih let ne prijavijo škode iz zavarovanja AO ali AO - plus.

 

 

Ugodnosti ob sklepanju kasko zavarovanja

Kaj pridobite

 • Ob poteku trajanja zavarovalne police vam bomo vrnili 10 % premije.

Kako do ugodnosti

Do vračila boste upravičeni, če po izteku zavarovalnega obdobja izpolnjujete naslednje pogoje:

 • niste prijavili škode iz naslova kateregakoli GENERALI kasko produkta (splošni in/ali delni kasko),
 • zavarovanje je bilo sklenjeno za obdobje enega leta (vračilo dela premije ne velja za produkte, ki so na polico vključeni naknadno med zavarovalnim letom),
 • kot zavarovalec oz. sklenitelj zavarovanja je na polici navedena fizična oseba,
 • plačali ste celoletno premijo,
 • zavarovano je osebno vozilo, ki je namenjeno normalni uporabi in uporabi s strani invalidnih oseb.

Kaj pridobite

 • Pridobite lahko do 18 % paketnega popusta.

Kako do ugodnosti

 • Sklenite kasko zavarovanje (splošni in delni), skupaj z ostalimi vrstami zavarovanj ali nas obvestite, da imajo vaši ožji sorodniki pri zavarovalnici GENERALI sklenjena ostala neavtomobilska zavarovanja.