PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

ŠKODE IZ AVTOMOBILSKEGA KASKA IN AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

V primeru prometne nesreče ali v primeru škode na vozilu je potrebno:

 • škodni primer prijaviti v najkrajšem možnem času v najbližji škodni center zavarovalnice Generali d.d
 • storiti vse, da bi preprečili nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice.
 • V primerih, kjer je to določeno z zavarovalnimi pogojih je potrebno škodo takoj prijaviti na najbližji pristojni organ za notranje zadeve

Za prijavo škodnega primera je potrebno:

 • izpolniti ustrezen obrazec za prijavo škode odvisno od vrste škode in zavarovanja
 • kopirati prometno in vozniško dovoljenje
 • dokumentacijo pošljete na najbližji škodni center zavarovalnice Generali oziroma dokumentacijo prinesete v škodni center ob cenitvi škode na vozilu v kolikor je vozilo v voznem stanju
 • V primeru prijave kasko škode je obvezno ob cenitvi škode imeti s seboj originalno kasko polico.

Obrazci za prijavo škode na vozilih:

Škode iz naslova avtomobilskega kaska se prijavijo na obrazcu Prijava škode na motornem vozilu avtomobilskega kaska (AK). Kadar povzroči naš zavarovanec škodo z motornim vozilom izpolni obrazec Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), oškodovanec pa Odškodninski zahtevek.

V primeru, da je za prometno nesrečo odgovoren v celoti ali deloma drugi udeleženec, odškodninski zahtevek vložimo na zavarovalnico povzročitelja.
V kolikor ste sami odgovorni za škodo na vozilu in imate vozilo kasko zavarovano,se obrnemo na lastno zavarovalnico.

Ogled poškodovanega vozila

V primeru, da je  vozilo po prometni nesreči ali povzročeni škodi v voznem stanju je potrebno vozilo odpeljati v najbližji škodni center, kjer  bo cenilec opravil ogled vozila in izdal zapisnik o poškodbi vozila.

V koliko pa je  vozilo v nevoznem stanju bo cenilec opravil ogled vozila na pooblaščenem servisu, pogodbenem servisu oziroma tam, kjer se  vozilo nahaja.

Avtomobilska asistenca

V primeru, da imate zavarovano avtomobilsko asistenco in  potrebujete pomoč na cesti zaradi okvare ali prometne nesreče pokličite na 080 15 77 v Sloveniji  ali +386 1 47 57 117 v tujini, ker vam nudimo 24-urno asistenčno pomoč.

Kdaj je še posebno potrebno poklicati policijo (113):

 • Če je v prometni nesreči nastala večja materialna škoda ali če pride do telesnih poškodb.
 • Če kateri od udeležencev prometne nesreče noče dati podatke o vozilu in vozniku.
 • Če se z voznikom soudeleženega vozila ne morete sporazumeti o krivdi za nastalo nesrečo.
 • Če soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče.
 • Če sumite, da je voznik soudeleženega vozila po vplivom alkohola ali mamil,
 • Če sumite ,da je prometna nesreča povzročena namerno.
 • Če ne pride do direktnega trčenja med vozili (izogibanje).
 • Če udeleženec odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila oz. če  tega poročila nimate.
 • Če je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije.

 

Domska asistenca