Organizacija podjetja

Vodstvo zavarovalnice GENERALI d.d.:

Vanja Hrovat (predsednica uprave)

 

Vanja Hrovat, predsednica uprave, rojena leta 1967; diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo kariero v zavarovalništvu je pričela leta 1989 na področju premoženjskih in nezgodnih zavarovanj. V GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana se je zaposlila leta 1997, najprej kot svetovalka za področje premoženjskih zavarovanj, kasneje pa je postala vodja škod in pozavarovanja. V letu 2006 se je njeno področje delovanja razširilo še na vodenje oddelka zavarovalne tehnike neživljenjskih zavarovanj. Od oktobra 2008 je bila kot članica uprave zadolžena za področje zavarovalne tehnike neživljenjskih zavarovanj, področje škod in področje pozavarovanja. Maja 2014 je postala predsednica uprave GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana.

 

Gregor Pilgram (član uprave)

 

Gregor Pilgram, član uprave, rojen leta 1973; je leta 2001 diplomiral na Wirtschaftsuniversität na Dunaju, na poslovno ekonomski smeri. V zavarovalnici GENERALI d.d. se je zaposlil leta 1999, najprej kot vodja kontrolinga, v letu 2000 pa je prevzel odgovornosti vodje notranje revizije in dve leti kasneje postal direktor Finančnega sektorja. Na mesto člana uprave za področje financ GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana je bil imenovan v začetku leta 2004. Z letom 2008 je prevzel vodenje GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana kot predsednik uprave, od leta 2009 pa je tudi predsednik nadzornega sveta Generali Osiguranje d.d. Zagreb. Julija 2013 je bil imenovan za direktorja Finančnega sektorja in člana uprave Generali PPF holdinga. Poleg te funkcije se je  27. maja 2014 pridružil vodstvu GENERALI d.d. kot začasni član uprave za obdobje enega leta.